Department of Medical Electronics

TY Medical Electronics Result 2019-2020

SrNo Name of Student Sem5 Sem6 Average %
1 SUTAR AMRUTA ANANT 90.75 90.75 94.10
2 PATOLE RUTUJA DILIP 88.12 96.11 92.12
3 BAJARE MANASI SOMANATH 87 95 91
4 RASALE SHIVANI SUBHASH 86.37 95 90.69
5 UTTURE RASIKA RAJKUMAR 86.25 93.89 90.07
6 SAYYAD ALTAMASH RAZZAK 86.12 95 90.56
7 MANE ADITI SHARAD 82.12 93.22 87.67

TY Medical Electronics Result 2020-2021

SrNo Name of Student Sem5 Sem6 Average %
1 KALE ADITYA PRAKASH 95.75 92.56 94.16
2 WAGHMODE RUSHIKESH NANASAHE 95.37 91.78 93.58
3 SIDDHESHWAR TEJAS RAJENDRA 94.5 91.78 93.14
4 CHECHE TEJAS SHASHIKANT 96.12 87.89 92.01
5 TAHASILDAR SIMRAN MEHABOOB 95 88.56 91.78
6 NALAWADE RASIKA AJIT 91.62 90.33 90.33
7 PATOLE ANUSHKA ANIL 91.62 89.67 90.65

TY Medical Electronics Result 2021-2022

SrNo Name of Student Sem5 Sem6 Average %
1 BEDEKAR SAYALI VINIT 91.13 94.22 92.67
2 BHALERAO VISHNU SHRIKANT 89.50 93.89 91.69
3 URUNKAR BHAGYASHREE NAGESH 88.63 93.22 90.92
4 SHINDE ANIKET HANAMANT 86.25 93.22 89.74
5 JADHAV ANKIT JEEVANKUMAR 82.88 94.00 88.44
6 JADHAV TANUJA TANAJI 82.00 92.78 87.39
7 ZAMBARE ROHIT SANJAYKUMAR 83.25 91.00 87.13
8 KAULAPURE AKSHAY AKARAM 86.13 87.44 86.78
9 SHINDE SHREYAS SHITAL 83.75 87.56 85.65
10 PATWEGAR ALFIYA AMIN 79.25 94.00 86.63
11 JADHAV PRAVIN RAMESH 85.25 86.11 85.68
12 JADHAV ADITYA SHASHIKANT 79.13 94.00 86.56
13 BEHERE NISHANT SHANKAR 78.63 92.33 85.48
14 AIWALE SOURABH SHAMRAO 78.13 91.89 85.01